2018-BLACK&WHİTE COMPROMİSE

/2018-BLACK&WHİTE COMPROMİSE
2018-BLACK&WHİTE COMPROMİSE2018-07-26T20:24:56+00:00

SİYAH-BEYAZ
Uzlaşma

Karşıtlıklar dünyasında yaşıyoruz. Birbirine karşıt olan unsurların çarpıştığı, çelişkiler oluşturduğu, mücadelelere, hatta savaşlara neden olduğu bir çağda bulunuyoruz. Küresel çapta gerçekleşen olaylar ve günlük hayat tecrübemiz bize, karşıtlıkların veya çatışmanın olmadığı bir dünyanın mümkün olmadığı izlenimi veriyor.
Zıt olan unsurlar bir araya geldiğinde, aralarındaki mücadelenin kaçınılmaz olduğunu ve birinin diğerine üstün gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Oysa antik uygarlıklar, zıt olan unsurların birbirini tamamladığını, onların bir arada bulunmasının çatışma değil uzlaşma yaratabileceğini düşünüyordu.
Uzak doğudaki Yin-Yang kavramı bunun en güzel örneklerinden biridir. Siyah ve beyaz, açıkça birbirine zıt olan iki unsur, büyük bir denge ve uyum ile birlikte birbiri içinde bulunabilir. Aralarında bir uzlaşma söz konusudur ve bütün evren, bu uzlaşma üzerine kuruludur.
Zıtlıkların çatışma değil; denge, uyum ve uzlaşma da yaratabileceği fikri, 10. Uluslararası Eskişehir Karikatür Festivali’nin konusunu oluşturmaktadır. Karşıtlıkların, kendi özelliklerini kaybetmeden uyum içinde bir arada bulunabileceği kavramından yola çıkarak, Siyah-Beyaz Uzlaşma konulu karikatürlerinizi bekliyoruz.

BLACK & WHITE
Compromise

We live in a world of conflicts. We are in the age of opposite elements that confront and conflict each other, even leading to wars. Our everyday experience and global situations give us the impression that a world without conflicts can not exist.
We think that when opposite elements come together, a conflict becomes inevitable and one must overcome the other. However, ancient civilizations thought that opposite elements complete each other and when they come together, a compromise can be created, not necessarily a conflict.
The concept of Yin-Yang in far eastern cultures, is one of the best examples of this mentality. Black and white, obviously two opposites, can exist inside each other with great balance and harmony. There is a compromise between them and the whole universe depends on this compromise.
The idea of opposites creating harmony and compromise instead of conflict, is the theme of 10th. International Eskisehir Cartoon Festival. We expect your cartoons with the theme Black & White (Compromise) regarding opposites can exist in harmony without losing their characteristics.

SpainTurkeyEnglish