HOME PAGE

HOME PAGE
HOME PAGE2018-07-29T22:18:07+00:00

10. Uluslararası Eskişehir Karikatür Festivali

“Siyah-Beyaz  (Uzlaşma)”

Aralık 2018, Eskişehir, Türkiye

Değerli Karikatürist Dostumuz,

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul’da düzenlediğimiz, “Karma”  konulu ilk festival(1997), “Doğu – Batı” temalı 2. festival(2000), “Su ve Yaşam” temalı 3. festival(2003), “Küresel Isınma” konulu 4. Festival(2005), “Kültürlerarası Hoşgörü” konulu 5. festival(2007), Enerji“ konulu 6. Festival(2009) Dünyanın çeşitli yerlerinden karikatüristlerin katılımıyla gerçekleştirildi. 2012 yılında ise 7. Karikatür Festivalini “Felsefe” konusuyla Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle Eskişehir’de gerçekleştirdik (2012). 8. Karikatür Festivalini  “Gönülllülük” konusuyla Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle Eskişehir’de gerçekleştirdik (2014). 9. Karikatür Festivalini  “Dünya Mirası” konusuyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Eskişehir’de gerçekleştirdik (2016). (Toplam ortalama 55 ülkeden, 979 karikatürist, 3028 eser )

10. Uluslararası Eskişehir Karikatür Festivali adını alacak bu festival önceki yıllarda olduğu gibi Aktiffelsefe – Yeni Yüksektepe Kültür Derneği tarafından düzenlenecektir.

Bu yıl onuncusunu düzenlediğimiz Uluslararası Eskişehir Karikatür Festivali’nin konusu, “Siyah-Beyaz (Uzlaşma)“ olarak seçildi.

Aktiffelsefe – Yeni Yüksektepe farklı konularda yaptığı çalışmalarda gönüllü çalışma yoluyla, genel olarak modern dünyanın sorunlarına çözümler yaratmak için toplum ve bireyin her ikisine imkân verebilecek bütünsel bir gelişme yolu önerir.

Bu kapsamda zıtlıkların çatışma değil; denge, uyum ve uzlaşma da yaratabileceği fikri, 10. Uluslararası Eskişehir Karikatür Festivali’nin konusunu oluşturmaktadır. Karşıtlıkların, kendi özelliklerini kaybetmeden uyum içinde bir arada bulunabileceği kavramından yola çıkarak, Siyah-Beyaz (Uzlaşma) konulu karikatürlerinizi bekliyoruz.

Çünkü biliyoruz ki; Siyah ve beyaz, açıkça birbirine zıt olan iki unsur, büyük bir denge ve uyum ile birlikte birbiri içinde bulunabilir. Aralarında bir uzlaşma söz konusudur ve bütün evren, bu uzlaşma üzerine kuruludur.

Sorunların insanla başladığı ve insanla çözüleceğini bildiğimiz için, insanın fiziksel, psikolojik ve zihinsel ihtiyaçlarının nasıl sağlıklı karşılanacağı üzerine çalışmak ve pratik uygulamalarla insanı bu planlarda güçlendirmeye odaklandırmak gerekmektedir. İnsanın bilişsel seviyesinin artması, yaşadığı mekânlara da yaşama biçimine de yansıyacaktır. Küresel çapta gerçekleşen olaylar ve günlük hayat tecrübemize rağmen, karşıtlıkların veya çatışmanın olmadığı bir dünyanın mümkün olduğunu düşünüyoruz.

Aynı zamanda  Aralık 2018 de “Siyah-Beyaz (Uzlaşma)” konulu sergi ziyaretleri olacaktır.

Aktiffelsefe – Yeni Yüksektepe Kültür Derneği olarak, tüm karikatüristlerin Siyah-Beyaz (Uzlaşma) konusu hakkındaki değişik yorumlarını bekliyoruz.

Bu festivalde sergilenecek eserler daha sonra, Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana, Antalya, Bursa, İzmit, Mersin, Yalova illerindeki şubeler ve Aktiffelsefe – Yeni Yüksektepe Kültür Derneği’nin yurtdışında işbirliği yaptığı diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen organizasyonlar aracılığı ile sergilenerek, sanatseverlerin ilgisine sunulacaktır.

Aralık 2018’de Eskişehir‘de düzenlenecek 10.Uluslararası Eskişehir Karikatür Festivali‘ne sizi de değerli eserlerinizle katılmaya davet ediyoruz.

FESTİVAL İÇERİĞİ VE ETKİNLİKLER :

 • SERGİLER: Aralık 2018 tarihinde Karikatür Festivali’ne konu olan “Siyah-Beyaz (Uzlaşma)” ile ilgili sergiler düzenlenecek. Festival sergimize, önceki festivallerde olduğu gibi dünyanın önde gelen 200’den fazla karikatüristin katılması bekleniyor.
 • PANEL: Sanat, bilim ve felsefe alanlarında davetlilerin katılımı ile “Siyah-Beyaz (Uzlaşma)” konulu bir sempozyum gerçekleştirilerek, aynı tema üzerinde disiplinler arası bir çalışma imkanı yaratılıyor.
 • KONSER: AFMA müzik grubunun konseri geçekleşecektir.

KATILIM KOŞULLARI :

KONU

 1. Serginin konusu “Siyah-Beyaz (Uzlaşma)” dır. Bu tema dışında kalan eserler, festivale ve sergiye katılamaz. Bu konuda söz hakkı Düzenleme Kurulu’na aittir. Düzenleme Kurulu karikatürist Tan Oral başkanlığında çalışmaktadır.

TEKNİK

 1. Teknik Serbesttir. Siyah – beyaz veya renkli olabilir.
 2. Boyut A4 veya A3 ebatıdır.

GÖNDERİM ŞEKLİ (3 ŞEKİLDE MÜMKÜNDÜR)

 1. E-mail ile: (cartoonistfest@gmail.com)
  E-mail ile gönderilecek eserler 300 dpi çözünürlükte taranmalı ve JPEG formatında yüklenmelidir. (En fazla 2 MB) Eserlere bir isim verilmelidir. Ör:sanatçıadsoyad_eserismi.jpeg
 2. Posta ile

Posta ile gönderilecekse paspartu ve çerçeve yapılmamalıdır.

Ekteki katılım formu doldurulup geri gönderilmelidir.

Aktiffelsefe – Yeni Yüksektepe Kültür Derneği Vişnelik Mah. Gül Sok. No:18   26020

Eskişehir – Türkiye adresine gönderilmelidir.

 1. Sergiye bir veya birden fazla eserle katılabilinir.

ESERLERİN GERİ GÖNDERİMİ

 1. Eserler Aktiffelsefe – Yeni Yüksektepe Uluslararası Karikatür Festivali arşivine alınacak, geri gönderilmeyecektir. (Geri gönderim isteniyorsa özel bir not ile belirtilmelidir. )

ESERLERİN KULLANIM HAKLARI

 • Eserlerin her türlü kullanım hakkı, ticari amaç güdülmemesi kaydıyla Aktiffelsefe – Yeni Yüksektepe Kültür Derneği’ne aittir. Aktiffelsefe – Yeni Yüksektepe Kültür Derneği, eserleri yurtiçi ve yurtdışında yayınlayabilir, sergileyebilir, kitap, katalog, dergi vb. yayınlarında kullanabilir, yurtiçi ya da yurtdışında faaliyet gösteren başka bir derneğe ticari amaç gütmeksizin yayınlanma veya sergilenme amacıyla gönderebilir. Karikatüristin de tüm yayın ve mali hakları kendisinde saklıdır. Sergilenen karikatürler, bir festival kataloğunda toplanacak ve bu katalog ve basında çıkan haberler Aktiffelsefe – Yeni Yüksektepe Kültür Derneği web sayfasında (http://cartoonistfest.org) yayınlanacaktır. Paydaş olan Aktiffelsefe Yeni Yüksektepe Kültür Derneği paylaşımlarından kendisi sorumludur.

ZAMANLAMA

 1. Eserlerin Karikatür Festivali Düzenleme Kuruluna ulaşması gereken son tarih 5 Kasım 2018’dir.

Bu e-maili aldığınıza dair bir e-mail ile cevap vermenizi rica ederiz.

AKTİFFELSEFE – YENİ YÜKSEKTEPE KÜLTÜR DERNEĞİ NEDİR?

AKTİFFELSEFE – Yeni Yüksektepe Kültür Derneği,1989 yılında kurulmuş, kazanç amacı gütmeyen siyasi ve dini bir nitelik taşımayan, gönüllülerden oluşan felsefi – kültürel bir harekettir.

Gerçekleştirilen kamu yararına faaliyetler ile topluma yardımda, kültürel etkinlikler ile kültür dünyasına katkıda, GEA arama – kurtarma faaliyetleri ile acil durumlarda ihtiyacı olanlara ve ekoloji faaliyetleri ile doğaya destekte bulunan Aktiffelsefe – Yeni Yüksektepe, tüm faaliyetlerini evrensel olan ilkeler doğrultusunda gerçekleştiriyor:

 • Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların doğa ve aktif – felsefi bir birlik ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.
 • Sanatların, bilimlerin, inançların ve felsefenin karşılaştırmalı incelenmesiyle bütünsel bir bakışı sağlamak.
 • İnsanın kapasitesini geliştirmesi için kendini ve doğayı tanımasını ve doğa ile bütünleşmesini sağlamak.

İlginiz için teşekkür eder, konuyla ilgili sürekli iletişim halinde olabilmeyi dileriz.

Saygılarımızla,

Aktiffelsefe – Yeni Yüksektepe Kültür Derneği

Eskişehir Şubesi

Halkla İlişkiler Birimi

Aktiffelsefe – Yeni Yüksektepe Kültür Dernegi

Vişnelik Mah. Gül Sok. No:18

26020 Eskişehir – TURKEY

tel: +90 222 220 51 66

e-mail: eskisehir@aktiffelsefe.org

web: http://cartoonistfest.org

Sorularınız için hafta içi ve sonu 18:00 ile 22:00 arasında telefon edebilir veya

e-posta gönderebilirsiniz.

Festival Katilim Koşullari ve Katılım Formu Eki

10. International Eskisehir Cartoon Festival

“Black & White  (Compromise)”

December 2018, Eskisehir, Turkey

Dear Cartoonist Friend,

Cartoonists all around the world participated to the international cartoon festivals which were organized by Active philosophy-Yeni Yuksektepe Cultural Association in Istanbul in the recent years. The first festival’s subject we arranged was mixed(1997); the second festival’s subject was “East and West”(2000); the third festival’s subject was “Water and Life”(2003), the fourth festival’s subject was “Global Warming”(2005), the fifth festival’s subject was “Intercultural Tolerance”(2007), the sixth festival’s subject was “Energy”. We organized 7th Cartoon Festival in Eskisehir in 2012 with the subject “Philosophy” with the collaboration of Anadolu University. We organized 8th Cartoon Festival in Eskisehir in 2014 with the subject “Voluntariness” with the collaboration of Anadolu University. We organized 9th Cartoon Festival in Eskisehir in 2016 with the subject “World Heritage” with the collaboration of Eskisehir  Metropolitan Municipality total 55 countries, 979 cartoonists, 3028 cartoons.

10th International Eskisehir Cartoon Festival will also be organized by Active Philosophy – Yeni Yuksektepe Cultural Association.

“Black & White (Compromise)” is chosen as the subject of the 10th International Eskisehir Cartoon Festival which we are organizing this year.

Active philosophy- Yeni Yuksektepe suggests a holistic development way to both society and individual in order to create solutions to the problems of the modern world by working voluntarily about different subjects.

Regarding this, the concept of the opposites creating balance, harmony and compromise instead of conflict, constitute the theme of the 10th International Eskisehir Cartoon Festival. We expect your cartoons with the theme “Black & White (Compromise)” based on the concept of opposite elements can exist together without losing their characteristics.

Because we know that Black & White, obviously opposite two elements, can exist in each other with great harmony. There is a compromise between them and the whole universe is dependent on that compromise.

It is necessary to strengthen human being in physical, psychological and mental planes with practical applications because we know that problems start and end with human being. Increase in human consciousness will reflect on the way of life and the places s/he lives in. In spite of our daily experience and global news, we think that a world without conflicts is possible.

Besides, exhibitions will take place on December 2018 with the theme “Black & White (Compromise)”.

We, Active Philosophy-Yeni Yuksektepe, expect your cartoons with the theme “Black & White (Compromise)”.

The cartoons to be exhibited during the festival in Eskisehir will also be exhibited in other branches of our association which are in other cities of Turkey such as Istanbul, Ankara, Izmir, Adana, Antalya, Bursa, Izmit, Mersin, Yalova and associations in abroad which collaborates with Active philosophy, Yeni Yuksektepe; for people who are interested in art.

We would like to invite you to the 10th International Cartoon Festival which will be held on  December 2018 with your talented cartoons.

ACTIVITIES DURING THE FESTIVAL :

 • EXHIBITIONS : Exhibitions of the cartoons under the theme of “Black & White (Compromise)” will take place during December 2018. More than 200 well-known cartoonists are expected to participate to the exhibition as before.
 • SYMPOSIUM: An opportunity is created for inter-disciplinary works by performing a symposium under the theme of “Black & White (Compromise)” with participation of guests on arts, science, philosophy.
 • CONCERT: A concert of AFMA music group will be held.

TERMS OF PARTICIPATION :

Theme:

 • The theme of the exhibition is “Black & White (Compromise)”. Cartoons not related with the main theme and the sub- themes, may not take part in the festival and the exhibition. The final decision is to be given by the Organizational Committee, and this committee works with cartoonist Tan Oral’s chairmanship.

Technique:

1)   Technique: Free. Black/white or colour.

 • Dimension: A4 or A3. No passé partout, no frame.

Sending Way (Possible in 3 ways):

1)  By mail: (cartoonistfest@gmail.com)

Cartoons should have 300 dpi resolution and JPEG formatted. (Max. 2 MB)

Work should be named. Example: nameandsurnameofartist_nameofwork.jpeg

2)   By post: If this way is preferred, cartoons shouldn’t have passé partout and frame. Please

send them with filled participation form to the below address.

Aktiffelsefe-Yeni Yuksektepe Kultur Dernegi,

Visnelik Mah. Gul Sok. No:18 Eskisehir-TURKEY

 • No limitation for the number of works to be sent for the exhibition.

Sending Back the cartoons:

1) All cartoons will be kept in the cartoon archives of Active philosophy-Yeni Yuksektepe Cultural Association

and will not be sent back, unless there is a special request from the artist to send his/her work back.

Usage Rights of the cartoons:

All the usage rights of the cartoons belong to Active philosophy-Yeni Yuksektepe Cultural Association which organizes the 10th International Festival without any commercial purposes. The originals may be printed or exhibited in Turkey or abroad; used for the books, magazines, catalogues, brochures, VCD’s and DVD’s to be printed by Active philosophy-Yeni Yuksektepe and its corporative associations in Turkey or abroad; sent to another association in Turkey or abroad for the purpose of exhibiting or printing without commercial purpose by Active philosophy- Yeni Yuksektepe. Even if the cartoonist sends the originals or the copies to Active philosophy-Yeni Yuksektepe, the cartoonist will be the owner of the publication and financial rights. Cartoons that were exhibited in the festival will be covered under a catalog. A copy of the catalog will be uploaded on the Internet web site http://cartoonistfest.org free for download. News covering the festival will also be available on the same web site. The originals may be used in the news coverage about the Festival in the Print and TV Media.

Deadline:

The deadline for the cartoons to arrive to the Festival Organizational Committee is 5th November 2018.

Please send a reply e-mail to notice that you have received this e-mail.

What is Yeni Yuksektepe Cultural Association?

Active philosophy-Yeni Yuksektepe Cultural Association is a non-profit, non-governmental, philosophical-cultural organisation which does not have a religious or political identity.

Active philosophy-Yeni Yuksektepe organises helpful activities for public interest and community awareness; aims to improve the world of culture with cultural activities; helps people in need in emergency situations by the GEA search and rescue team; protects nature through ecological activities. All activities organised by Active philosophy- Yeni Yuksektepe are based on universal principles:

 • To unite human beings regardless of their creeds, races, and social status around an ideal of love, respect, tolerance and universal fraternity.
 • To awaken a global vision in men and women through the comparative study of sciences, religions, arts and philosophies.
 • To enable men and women to live as a part of nature and to express their true personalities, by developing the capacities of each individual.

We would be pleased to stay in contact with you and thank you very much for your attention.

Best Regards,

Active philosophy-Yeni Yuksektepe Cultural Association

Eskisehir Branch

Public Relations Department

For your questions you can call us (between 18:00 and 22:00 every day) or send an e-mail.

Aktiffelsefe Yeni Yuksektepe Cultural Association Eskisehir Branch

Visnelik Mah. Gul Sok. No:18  26020 Eskisehir-TURKEY

Tel: +90 222 220 51 66

e-mail: eskisehir@aktiffelsefe.org

Website: http://cartoonistfest.org

Mobile: +90 553 167 26 93

Festival participation conditions and participation form.

10. Internacional Festival de la Caricatura de Eskisehir

“Negro & Blanco (Compromiso)”

Diciembre 2018   Eskisehir, TURQUIA

Querido Amigo Caricaturista,

Las caricaturistas de todo el mundo participaron en los festivales internacionales de la caricatura que fueron organizados por la Activa Filosofia Yeni Yuksektepe Asociación Cultural en Estambul en los últimos años. El tema del primer festival que organizamos se mezcló (1997); el tema del segundo fue “Oriente y Occidente” (2000); el tema del tercero fue “Agua y la Vida” (2003), el tema del cuarto festival fue “Calentamiento Global” (2005), el tema del quinto festival fue “Tolerancia Intercultural” (2007), el tema del sexto fue “Energía”. Organizamos 7. Festival de la Caricatura en Eskisehir en 2012 con el tema “Filosofía”, con la colaboración de la Universidad Anadolu con 38 países, 137 caricaturistas, 442 caricaturas. Organizamos 8. Festival de la Caricatura en Eskisehir en 2014 con el tema ” Voluntariedad”, con la colaboración de la Universidad Anadolu con 45 países, 163 caricaturistas, 511 caricaturas.

Finalmente en 2016 se organizó el 9. Festival de la Caricatura con el tema “Patrimonio Mundial” con la colaboración de la Municipio Metropolitano de Eskisehir. (55 paises, 255 caricaturistas, 866 caricaturas)

10. Internacional Festival de la Caricatura de Eskisehir es organizado por la Activa Filosofia Yeni Yuksektepe Asociación Cultural.

El tema del 10. Internacional Festival de la Caricatura de Eskisehir es elegido como “Negro & Blanco (Compromiso)”.

Activa Filosofía- Yeni Yuksektepe sugiere una forma de desarrollo integral tanto para la sociedad como para el individuo a fin de crear soluciones a los problemas del mundo moderno trabajando voluntariamente sobre diferentes temas.

Con respecto a esto, el concepto de los opuestos creando equilibrio, armonía y compromiso en lugar de conflicto, constituye el tema del 10. Internacional Festival de la Caricatura de Eskisehir. Esperamos que sus caricaturas con el tema “Negro & Blanco (Compromiso)” basadas en el concepto de elementos opuestos puedan existir juntas sin perder sus características.

Porque sabemos que Negro & Blanco, obviamente opuesto a dos elementos, puede existir uno en el otro con gran armonía. Existe un compromiso entre ellos y todo el universo depende de ese compromiso.

Es necesario fortalecer al ser humano en planos físicos, psicológicos y mentales con aplicaciones prácticas porque sabemos que los problemas comienzan y terminan con el ser humano. El aumento de la conciencia humana se reflejará en el modo de vida y en los lugares en los que vive. A pesar de nuestra experiencia cotidiana y las noticias mundiales, creemos que es posible un mundo sin conflictos.

Nosotros Activa Filosofia Yeni Yuksektepe Asociación Cultural esperamos las caricaturas con el tema de “Negro & Blanco (Compromiso)” de todos las caricaturistas.

Las caricaturas que se expondrán durante el festival en Eskisehir también serán exhibidos en otras filias de nuestra asociación que se encuentran en otras ciudades de Turquía como Estambul, Ankara, Eskisehir, Adana, Antalya, Bursa, Izmit, Mersin, Yalova y asociaciones en el extranjero, que colabora con la Activa Filosofia Yeni Yuksektepe; para las personas que están interesadas en el arte.

Nos gustaría invitarle a la 10. Festival Internacional de la Caricatura que se realizará el de diciembre de 2018 con sus caricaturas.

ACTIVIDADES DURANTE EL FESTIVAL:

Apertura se llevará a cabo  el  de diciembre 2018.

 • EXPOSICIÓN: Las exposiciones de las caricaturas bajo el tema de “Negro & Blanco (Compromiso)” se llevarán a cabo los días diciembre 2018. Se espera que 200 caricaturistas conocidos a participar a la exposición como antes.
 • SIMPOSIO: Se crea una oportunidad para la realización de trabajos interdisciplinarios por un simposio bajo el tema de “Negro & Blanco (Compromiso)” con la participación de los clientes en las artes, la ciencia y la filosofía.
 • CONCIERTO: Un concierto del grupo de música AFMA se llevará a cabo.

Condiciones de participación :

Tema:

 • El tema de la exposición es “Negro & Blanco (Compromiso)”. Caricaturas no relacionados con el tema principal y los otros temas, no podrán participar en el festival y la exposición. La decisión final debe ser propuesta por el Comité de Organización, y este comité trabaja con la caricaturista Tan oral de presidencia.

Técnica:

1)   Técnica: Libre. Negro / blanco o de color

2)   Dimensión: A4 o A3. No se passe partout, sin marco.

Embarque (que podría adoptar 2 formas):

1)  Por e-mail: (cartoonistfest@gmail.com)

Las caricaturas deben tener una resolución de 300 dpi y en formato JPEG. (Max. 2 MB)

La obra debe ser nombrado. Ejemplo:nombreyapellidodelacaricaturista_nombredelaobra.jpeg

 • Por correo: Si se prefiere esta forma, las caricaturas no deben tener paspartú y marco. Por favor enviarlos a través del formulario de participación lleno a la dirección abajo.

Aktiffelsefe-Yeni Yuksektepe Kultur Dernegi,

Visnelik Mah. Gul Sok. No:18 Eskisehir-TURKEY

No hay limitación para el número de obras que se enviará para la exposición.

Reenvio de las caricaturas:

1) Todas las caricaturas serán guardados en los archivos de Activa Filosofia Yeni Yuksektepe Asociación Cultural y no serán enviado de vuelta, a menos que exista una solicitud especial de la artista para enviar a su obra..

Los derechos de uso de las caricaturas:

Todos los derechos de uso de las caricaturas pertenecen a Activa Filosofia Yeni Yuksektepe Asociación Cultural sin fines comerciales socio del 10. Internacional Festival de la Caricatura. Los originales pueden ser impresos o exhibidos en Turquía o en el extranjero; utilizado para los libros, revistas, catálogos, folletos, VCD y DVD a imprimir por Activa Filosofía-Yeni Yuksektepe y sus asociaciones corporativas en Turquía o en el extranjero; enviado a otra asociación en Turquía o en el extranjero con el fin de exhibir o imprimir sin fines comerciales por Activa Filosofía Yeni Yuksektepe. Incluso si la caricaturista envía los originales o las copias a Activa Filosofía-Yeni Yuksektepe, la caricaturista será el propietario de la publicación y los derechos financieros. Caricaturas que fueron exhibidos en el festival estarán cubiertos por un catálogo. Una copia del catálogo será cargado en el sitio web de Internet http://cartoonistfest.org libre para su descarga. Noticias cubriendo el festival también estará disponible en los mismos sitios web. Los originales se pueden usar en la cobertura de noticias sobre el Festival de la impresión y TV Media.

La fecha limite:

La fecha límite para las caricaturas para llegar al Comité Organizador del Festival es el  5 noviembre 2018.

Por favor enviar un e-mail de respuesta a notar que usted ha recibido este e-mail.

Quien es Yeni Yuksektepe Asociación Cultural?

Activa Filosofia-Yeni Yuksektepe Asociación Cultural es una organización no lucrativa, no gubernamental, organización filosófica-cultural que no tiene una identidad religiosa o política.

Activa Filosofía-Yeni Yuksektepe organiza actividades útiles para el interés público y la sensibilización de la comunidad; tiene como objetivo mejorar el mundo de la cultura con actividades culturales; ayuda a las personas necesitadas en situaciones de emergencia por parte del equipo de búsqueda y rescate GEA; protege la naturaleza a través de actividades ecológicas. Todas las actividades organizadas por Activa Filosofía Yeni Yuksektepe se basan en los principios universales:

 • Para unir a los seres humanos, independientemente de sus credos, razas y estatus social en torno a un ideal de amor, el respeto, la tolerancia y la fraternidad universal.
 • Para despertar una visión global en los hombres y las mujeres a través del estudio comparativo de las ciencias, las religiones, las artes y filosofías.
 • Para permitir que los hombres y las mujeres a vivir como parte de la naturaleza y de expresar su verdadera personalidad, mediante el desarrollo de las capacidades de cada individuo.

Estamos encantados de estar en contacto con usted y muchas gracias por su atención.

Atentamente,

Activa Filosofia Yeni Yuksektepe Asociación Cultural

Eskisehir Filia

Departamento de Relaciones Publicas

Para sus preguntas que nosotros puede llamar (18:00-22:00 todos los días) o enviar un correo electrónico.

Activa Filosofia Yeni Yuksektepe Asociación Cultural Eskisehir Filia

Visnelik Mah. Gul Sok. No:18 26020 Eskisehir-TURKEY

Tel: +90 222 220 51 66

e-mail: eskisehir@aktiffelsefe.org

Website: http://cartoonistfest.org

Formulario de Participación y Condiciones de Participación del Festival

SpainTurkeyEnglish